krav-girl(klein)2 kravmaga learn2fight

1. Algemeen:

 • Voor deelname aan de lessen van Krav Maga geldt een minimum leeftijd van 16 jaar.
 • Studenten van Learn2Fight mogen geen antecedenten hebben bij Justitie, en zijn geen vijanden van de Nederlandse staat of de staat van Israël.
 • Men dient dit ( op verzoek) aan te tonen middels een bewijs van goed gedrag, of een aanbeveling van iemand van politie of justitie.
 • Voor studenten die beroepshalve al door justitie gescreend zijn geldt dit niet zij kunnen hun pas tonen.
 • Learn2Fight behoudt zich het recht voor personen welke storend/afwijkend gedrag vertonen voor, tijdens of na de les te verwijderen van de les locatie.
 • Bij herhaling kan eenzijdig het lidmaatschap door Learn2Fight worden beëindigd.
 • Wanneer blijkt dat de student onjuiste gegevens omtrent lid 1& 2 van het reglement heeft verstrekt, kan beëindiging van het lidmaatschap volgen.
 • Het deelnemen van lessen van Learn2Fight geschiedt geheel op eigen risico.
 • Learn2Fight is niet verantwoordelijk voor enige schade of letsel welke tijdens de lessen wordt opgelopen.
 • De student verklaart hierbij, dat hij/zij het onderhavige onderwijs zal ontvangen uitsluitend en alleen voor eigen risico en dat de kosten van enig ongeval of letsel, opgelopen als gevolg van deelname aan de lessen, geheel en al door hem/haar zelve zal worden gedragen.
 • Dit is eveneens van toepassing op het in ongerede geraken van in de school achtergelaten kleding en voorwerpen.
 • Learn2Fight aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en de student ontheft Learn2Fight van elke aansprakelijkheid.
 • Iedere student van Learn2Fight moet verplicht een WA verzekering hebben. Als het goed is heeft iedereen boven de 18 jaar deze al afgesloten.
 • Je bent als krav maga student verplicht lid te worden van de IKMF ( international krav maga federation) voor €25,- per jaar. Zonder dit lidmaatschap kan men geen examens doen.
 • Leden van de IKMF krijgen korting op de seminars in binnen en buitenland en kan gratis trainen (tot 1 maand) bij alle andere IKMF krav maga clubs in de wereld.
 • Wanneer de groepen na enige tijd door verloop te klein worden, is het mogelijk dat groepen worden samengevoegd tot een nieuwe groep. Het is dus mogelijk dat je hierdoor op een ander tijdstip komt te trainen.
 • Student verkeert in goede geestelijke en lichamelijke gezondheid. Krav maga is geen revalidatiesport. In geval van fysieke of geestelijke aandoening eerst met arts/therapeut en vervolgens met de instructeur overleggen alvorens aan te melden voor trainingen.


 2. Etiquette:

 • Van studenten van Learn2Fight wordt verwacht dat zij met respect omgaan met hun mede studenten.
 • Ongecontroleerd trainen hetgeen resulteert in het ontstaan van letsel of het bederven van andermans trainingsplezier, wordt niet geaccepteerd.
 • Indien je iemand tijdens de les verwondt, moet je hem zelf naar de dokter of eerste hulp brengen, anders kan de les voor de hele groep niet doorgaan.
 • Eventuele schade/kosten kunnen op je verhaald worden, vandaar dat wij de WA verzekering verplicht stellen.
 • Het gebruik van Krav Maga buiten de trainingslocaties is alleen toegestaan ter verdediging van jezelf of ter verdediging van derden, wanneer er reëel gevaar is voor het welzijn van die persoon(en)
 • Het gebruik van Krav Maga voor kwade doeleinden (zinloos geweld) resulteert in onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap.
 • Bij contact sporten is het wenselijk dat men aandacht schenkt aan de persoonlijke hygiëne.
 • Verwondingen door b.v. te lange nagels kunnen infecties veroorzaken en een sterke zweetlucht kan andermans plezier om met je te trainen bederven.
 • Van studenten van Learn2Fight wordt dan ook verwacht dat zij ordentelijk op de training verschijnen.
 • Het dragen van juwelen tijdens de training is verboden. Dit voor de eigen veiligheid en voor die van je trainingspartner, dus geen piercings, oorbellen, kettingen, armbanden en ringen tijdens de training.
 • Het dragen van bril en contactlenzen is voor eigen risico.
 • Men dient voor en tijdens de les aan de instructeur veranderingen in de gezondheidstoestand kenbaar te maken. B.v., oude en nieuwe blessures, hoofdpijn, misselijkheid enz.
 • Men mag nooit de les locatie tijdens de les verlaten zonder dit aan de instructeur mede te delen. Dit is voor eigen veiligheid. (men kan b.v. na een klap, op het toilet ineen zakken).
 • Het t-shirt wordt in de broek gedragen.
 • Eerst het bitje uit de mond, alvorens een ander aan te spreken.


 3. Kleding en bescherming:

 • Alle benodigde materialen kunnen bij Learn2Fight worden aangeschaft.
 • Om te voorkomen dat men verkeerde materialen en/of kleding aanschaft, raden wij u af om op eigen houtje zonder overleg vooraf spullen te kopen. Dit voorkomt teleurstelling en wrijving achteraf.
 • Kleding tijdens de training van Krav Maga dient te bestaan uit: zwarte krav maga trainingsbroek met zwart/wit ikmf logo, wit IKMF T- shirt, zaalschoenen. Vanaf 1e level een level patch op de linker broekspijp.Het witte T- shirt dient te zijn voorzien van krav maga logo op de rug en linker borst.
 • Alle benodigde materialen kan men via Learn2Fight aanschaffen.
 • De plaats van de levelpatch en ikmf logo op de broek:Bovenkant van het zwart/witte ikmf logo op de linker broekspijp ongeveer 20cm onder de broeksband, de levelpatch daar weer 1 centimeter onder.
 • Men dient gebruik te maken van beschermende attributen, zoals kruisbescherming (toque),gebitsbescherming, binnenschoenen (b.v. worstelschoenen), free fight handschoenen, scheenbeschermers.
 • Bovengenoemde attributen dienen door de student zelf te worden aangeschaft. Alle benodigde artikelen kunnen in de Learn2Fight webshop besteld worden.
 • Wapens en stoot /trapkussens worden door Learn2Fight verzorgd.
 • Het is toegestaan om eigen oefen materiaal/wapens te gebruiken in overleg met de instructeur.